Notificació per a Clients d'Innova

Variació en el preu del servei de manteniment d'impressores

Els darrers mesos hem viscut diversos fets econòmicament rellevants arran de la pandèmia:

  • Restriccions en la nostra capacitat logística.
  • Forta crisi energètica amb preus rècord de l’electricitat a Europa.
  • Increment en el preu dels carburants per l’afectació del petroli, amb repercussió en el preu dels transports.
  • Situació greu de COVID a Àsia, amb les diferents onades i variants, que han afectat la producció amb, entre d’altres, tancament de línies de fabricació i conseqüent escassetat de producte.

Tot això, juntament amb una certa rigidesa dels mercats, ha portat a un augment de la inflació i un clar impacte en els costos de producció i logística.

La conjuntura ha provocat que els costos dels consumibles i de les peces de recanvis s’hagin vist afectats.

Ho hem anat assumint fins ara sense repercutir-ho en el preu del servei, amb l’esperança que s’aniria normalitzant mica en mica la situació.

Veient que aquesta no només no es normalitza sinó que tot indica que encara trigarà un temps indefinit en fer-ho, ens veiem forçats a repercutir un cert increment en els preus de manteniment.